KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Asist. Almir Blažević

  • Kontakt
  • Biografski podaci
  • Radovi
  • Projekti

Kancelarija: 523
Telefon: + 387 33 729 884
Fax: + 387 33 650 841
E-mail:blazevic@mef.unsa.ba
Konsultacije: Svakim danom uz najavu

 

Datum rođenja: 16.12.1978.
Mjesto rođenja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Fakultet: Mašinski fakultet Sarajevo Oktobar 1997 – Oktobar 2005
Diplomski rad: Analiza POBUDE TORZIONO-OSCILATORNOG SISTEMA KOD dizel MOTORA
Mašinski fakultet Sarajevo Sarajevo, 05.10.2005.
Postdiplomski: ---
Magistarski rad: ---
Doktorat: ---
Specijalizacije: ---


Spisak radova:

2012
Filipović I., Bibić Dž., Milašinović A., Blažević A., Pecar A.: Prelinary Selection of Basic Parameters of Different Torsional Vibration Dampers Intended for Use in Medium -Speed Diesel Engines, FAMENA, 36/3, pp. 78-88, 2012

2011
Bibić Dž., Blažević A., Filipović I.: Pregled sistema za direktno ubrizgavanje lakih goriva u radni prostor motora sus, Stručni skup, Tehnički pregledi Republike Srpske 2011, 11-12 juni, Teslić, 2011 (str. 155-171)
Pikula B., Bibić Dž., Filipović I., Blažević A.: Sistemi kočenja kod teretnih vozila, Stručni skup, Tehnički pregledi Republike Srpske 2011, 11-12 juni, Teslić, 2011 (str. 47-61)
Filipović I., Milašinović A., Blažević A., Pecar A.: IMPACT OF THE SPECIFIC ABSORBERS ON THE DYNAMIC LOAD OF THE IC ENGINE’S CRANKSHAFT, 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011, Banja Luka, 26-28 May 2011 (Proceedings page 681-687), (ISBN 978-99938-39-36-1)
Blažević A., Filipović I., Bibić Dž.: FUNCTION AND ADOPTION OF IC ENGINES DUAL MASS FLYWHEEL, 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011, Banja Luka, 26-28 May 2011, (Proceedings page 661-667), (ISBN 978-99938-39-36-1)

2010
Bibić Dž., Filipović I., Blažević A.: Contribution in defining parameters of the equivalent system of torsional vibrations with the significant internal damping elements, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, October 7-9, 2010, Kragujevac, Serbia
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I.: Varijabilno vrijeme razvoda radne materije kao parametar optimizacije rada motora sus, Stručni skup, Tehnički pregledi Republike Srpske 2010, 12-13 juni, Teslić, 2010 (str. 47-59)

2009
Blažević A., Bibić Dž., Filipović I.: Smanjenje emisije NOX u duhu euro normi, IX međunarodno svajetovanje o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2009, 28-29 maj, Banja Luka, 2009 (str. 613-618)

2007
Filipović I., Blažević A., Bibić Dž., Baxhaku B., Contribution to simplification of flywheel characteristics selection in internal combustion engines, 6th International Scientific Conference RIM 2007 - DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION – Proceedings (ISBN 978-9958-9262-1-1 COBIS.BH – ID 16046598, pg. 79 – 85), Plitvice Lakes, 24th – 26th October, Croatia

Spisak projekata:

2009
Filipović I., Bibić Dž.,Pikula B., Blažević A.: Istraživanje karakteristika procesa forimiranja radne materije i sagorijevanja alternativnih goriva kod dizel motora, projekt finansiran od strane Ministrastva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-1628-9.18a/07 od 07.06.2007. god i Ugovora br. 11-14-19495.1 od 27.12.2007. god., u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih projekata, februar 2009., Sarajevo

2008
Trobradović M., Blažević A.: Procjena vrijednosti motornih sa foto-dokumentacijom rađena za potrebe MUP Kantona Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, 2008
Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Šehić E., Trobradović M., Blažević A., Opravdanost korištenja lpg kao alternativnog goriva u lakim dostavnim vozilima firme Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Automotive center – Centar za vozila Sarajevo, februar 2008., projekt rađen po narudžbi preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

2007
Filipović I., Trobradović M., Blažević A.: Kritički osvrt na mjerenje emisije zagađujućih komponenti od vozila na tehničkom pregledu Agram d.d. Blažuj za oktobar 2006. godine, Automotive center Sarajevo, 2007
Trobradović M., Blažević A.: Procjena vrijednosti motornih vozila sa foto-dokumentacijom rađena za potrebe preduzeća Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo,  Automotive center Sarajevo, 2007