KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Asist. Goran Kepnik

  • Kontakt
  • Biografski podaci
  • Radovi
  • Projekti

Kancelarija: 521
Telefon: + 387 33 729 885
Fax: + 387 33 650 841
E-mail:kepnik@mef.unsa.ba
Konsultacije: Svakim danom uz najavu

 

Datum rođenja: 05.07.1973.
Mjesto rođenja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Fakultet: Mašinski fakultet Sarajevo Juli 1991– Januar 2008
Diplomski rad: MODELIRANJE SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE PUMPA-CIJEV-BRIZGAČ KORISTEĆI METOD KARAKTERISTIKA, Mašinski fakultet Sarajevo Sarajevo, 09.01.2008.
Postdiplomski: Mašinski fakultet Sarajevo, Maj 2008.
Magistarski rad: ---
Doktorat: ---
Specijalizacije: ---


Spisak radova:

2013
Filipović I., Pikula B., Bibić Dž., Kepnik G.: "Impact of Physical Properties of Diesel and Biodiesel Mixture on Characteristics of Fuel Spraying", Journal Fuels and Lubricants , Vol.52, No 1 , 2013, Zagreb, 3-28

2011
Pikula B., Filipović I., Kepnik G., Research of the External Aerodynamics of the Vehicle Model, Int. Conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011, p. 731-738 , Banja Luka, 2011.

Spisak projekata:

1. Pikula B., Filipović I., Bibić Dž., Kepnik G.: Definisanje optimalne potrošnje goriva za vozilo VW CADDY 1.4 MPI, Automotive center – centar za vozila Sarajevo, Sarajevo, 2009