KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Korisni linkovi

Imajući u vidu naučno-istraživačku ulogu Odsjeka za motore i vozila (Katedre za motore i vozila) i njenu usku vezu sa automobilskom industrijom, smatramo da bi sljedeći linkovi mogli biti od velike koristi svi posjetiocima i korisnicima naše web stranice.

a) Univerziteti, fakulteti i instituti:

b) Časopisi, organizacije i udruženja:

c) Poslovi certificiranja, homologacije i tehničkih pregleda vozila

Spisak korisnih linkova nije konačan i podležan je izmjenama.