KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

  • Nastava
  • I ciklus studija
  • II ciklus studija
  • Raspored časova

Nastava na Odsjeku za motore i vozila se održava na trećoj godini studija prvog ciklusa, te na prvoj i drugoj godini studija drugog ciklusa po Bolonjskom procesu. U tu svrhu su obezbjeđene dvije učionice, namjenski opremljene za tu svrhu. Učionice 002 u novoj zgradi i 305 u staroj zgradi Mašinskog fakulteta su opremljene sa računarom, projektorom i projekcijskim platnom za multimedijalno izvođenje nastave, dok je učionica 305 dodatno opremljena sa računarima i računarskom opremom koja omogućava studentima aktivno praćenje nastave i izrade projektnih zadataka, modelima dijelova motora i vozila i malom bibliotekom literature i časopisa koji prate izučavanu naučnu oblast na ovom Odsjeku. 

Poseban segment naučno-istraživačkog procesa predstavlja modeliranje procesa u motorima SUS i motornim vozilima. Pored vlastitih programa najviše se koriste komercijalni programi AVL Graz, Boost, Fire, Excite, Cruise, Hydsim. Na ovaj način studenti stiču znanja koja mogu primijeniti tokom izrade diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, ali u budućem radu u privredi.

AVL BOOST AVL CRUISE AVL EXCITE AVL FIRE

Pored teorijskog dijela nastave koja se odvija u pomenutim učionicama uz korištenje različitih računarskih tehnika, značaj segment obrazovanja studenata predstavlja edukacija u laboratorijama koje egzistiraju i rade u okviru Odsjeka za motore i vozila. Više o laboratorijama možete pročitati ovdje.


I CIKLUS STUDIJA

5. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-01

Motori SUS

3 + 1 + 1

5

MV-02

Dinamika motora SUS

2 + 1 + 1

5

MV-03

Sistemi za dobavu goriva kod motora

2 + 0 + 2

5

MV-06

Osnove dinamike vozila

2 + 1 + 1

5

MV-07

Motorna vozila

3 + 1 + 1

5

 

Izborni stručni predmet

 

5


Izborni stručni predmeti 5. semestra

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-10

Pogonske materije

3 + 1 + 1

5

MV-11

Propulzivni motori

2 + 1+ 1

5


6. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-05

Konstrukcija motora

3 + 1 + 1

5

MV-04

Oprema motora

2 + 0 + 2

5

MV-08

Ispitivanje i eksploatacija motora

3 + 0 + 2

5

MV-09

Ispitivanje i eksploatacija vozila

3 + 1 + 1

5

 

Izborni stručni predmet

 

5

 

Izborni slobodni predmet

 

5


Izborni stručni predmeti 6. semestra

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-12

Alternativna goriva

2 + 1 + 0

5

MV-13

Vozilo i okruženje

2 + 1 + 1

5II CIKLUS STUDIJA

7. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

 

Viša inženjerska matematika

2 + 2

 

 

Mehanika fluida II

2 + 2

 

 

Teorija elastičnosti

2 + 2

 

 

Automatske regulacije

2 + 2

 

 

Vibracije

2 + 2

 


Izborni stručni predmeti 7. semestra

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-27

Aerodinamika i dizajn vozila

2 + 1 + 1

5

MV-28

Vozila posebne namjene

2 + 1 + 1

5


8. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-29

Nadpunjenje motora sus

2 + 1 + 1

5

MV-15

Torzione oscilacije motora

2 + 1 + 1

5

MV-19

Sagorijevanje u motorima

3 + 1 + 1

5

MV-16

Dinamika vozila

2 + 1 + 1

5


Izborni stručni predmeti 8. semestra

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-17

Transmisija vozila

2 + 1 + 1

5

MV-18

Nekonvencionalni pogon vozila

2 + 1 + 1

5

MV-23

Tendencije u razvoju motora

2 + 1 + 0

5

MV-24

Tendencije u razvoju vozila

2 + 1 + 0

5


9. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-14

Modeliranje procesa u motorima

3 + 1 + 1

5

MV-26

Mehatronički sistemi kod motora i vozila

2 + 1 + 1

5

MV-21

Sistemi aktivne sigurnosti

2 + 1 + 1

5


Izborni stručni predmeti 9. semestra

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

MV-22

Analiza havarija

2 + 1 + 1

5

MV-25

Pasivna sigurnost i teorija sudara

2 + 1 + 1

5

MV-30

Homologacija vozila

3 + 1 + 0

5

MV-31

Upravljanje transportom

2 + 1 + 1

5


10. semestar

Šifra

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

 

Završni rad

 

30Raspored časova u zimskom semetru školske 2013/2014:

1. I ciklus studija III godina
2. II ciklus studija I godina
3. II ciklus studija II godina