KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Osoblje

Za potrebe kvalitetnog obrazovanja studenata Odsjeka motori i vozila Mašinskog fakultet u Sarajevu brine se sljedeće nastavno osoblje: