KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA
Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Adresa:
Katedra za motore i vozila

Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Studenti

 • Generacije studenata
 • Posjete
 • Spisak završnih radova
 • Dokumenti za izradu radova
 • Studentski projekti

 

Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2014/2015

Aljukić Edina
Baščelija Tarik
Brkić Benjamin
Durić Dado
Hamza Zerina
Husić Ensar
Kaknjašević Vedad
Mahmutović Džemil
Muminović Amin
Pupalović Amir
Sinan Aldin
Šero Ervin
Škulj Elmin
Tenić Ismar


Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2013/2014

Bibić Anes
Čičko Alen
Đumišić Amar
Gorak Nurudin
Grubešić Kristina
Ibrahimović Alen
Jelkić Zijah
Kanjić Elma
Logić Amar
Mehić Selma
Špago Elma
Špago Selma
Talić Mirza
Tutušić Adisa
Zubača Ibrahim


Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2012/2013

Alihodžić Elma
Bejdić Irma
Bevrnja Alija
Brajković Željko
Brgulja Haris
Čosić Nuredin
Damjanović Amil
Fajić Anes
Krsmanović Elvis
Kučinar Kemal
Muslija Anida
Salihbašić Mahir
Šabaredžović Bernisa
Trogrlić Ivona
Zeljković Haris
Zornić Juso

 

Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2011/2012

Bevrnja Faruk
Crepulja Manuela
Čamdžija Denis
Ćosić Asim
Džanić Ibro
Gondžo Edin
Gutić Alen
Jahić Jasmin
Kučora Feđa
Piknjać Amar
Piljević Arijana
Smailbegović Mirza
Tatar Dino


Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2010/2011

Botić Mejrema
Herco Zlatan
Likić Ermin
Kadrić Edin
Krilić Vedran
Muslić Merfid
Omerhodžić Armin
Prelčec Boris
Sušić Sabina
Vujović Mihajlo
Žutić Armin
Ždrale Milan

Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2009/2010

Brgulja Anel
Cero Almir
Kurtagić Amir
Šišman Elmedin


Studenti III godine I ciklusa studija u školskoj godini 2008/2009

Agović Edin
Džafić Evelin
Mulalić Semir
Pecar Adnan
Ribić Alma
Škulj Elvir
Velić Melisa
Vučić Željko


Studenti III godine I ciklusa studija (Bolonjski program) i IV godine studija u školskoj godini 2007/2008

Blažević Emir (Bolonjski program)
Dedukić Sanid (Bolonjski program)
Kahrimanović Admir (Bolonjski program)
Ajdinović Vahidin
Babić Faris
Bajrami Elmir
Brka Midhat
Čučić Mirza
Fišo Haris
Gadžo Adis
Herić Mirnes
Katz Leo
Krekić Jasmin
Kustura Kemal
Nesiren Armin
Nezir Nermin
Olovčić Muhidin
Salihović Nermin
Sijerčić Ferid
Smajić Alija
Šehović Jasmin
Šimičić Dario


Studenti IV godine studija (prije Bolonjskog programa) u školskoj godini 2006/2007

Ćato Ramo
Hamzabegović Mirza
Kepnik Goran
Maslo Adnan
Pribišić Edin
Sarić Adi
Vinčević Uzeir


Studenti IV godine studija (prije Bolonjskog programa) u školskoj godini 2005/2006

Begović Nihad
Palačkić Halid
Sadiković Mirza
Sarić Mirza
Šutković Azmir


Studenti IV godine studija (prije Bolonjskog programa) u školskoj godini 2004/2005

Idrizbegović Senad
Prelčec Davor
Vatreš Maela


Studenti IV godine studija (prije Bolonjskog programa) u školskoj godini 2003/2004

Cikotić Sead
Čeki Nenad
Hadžiabdić Atif
Hajrulahović Edin
Hasanović Adnan
Hodžić Mirzet
Kezo Adnel
Kremo Armin
Merdić Mirza
Muminović Almir
Petrović Marin

 


a) Fakulteta za strojništvo Maribor i AVL Graz


2014 - Maribor


2014 - AVL Graz


2014 - AVL Graz


2008


2008


2007


2006

2006

2006

2005

2004

2004

 

b) Sajam automobila u Beogradu (2013) 

c) Scania BH (video)


2009

2009

2009


2008


2008


2008


2008

2008

2008

 

d) OS BiH Vazduhoplovna jedinica Rajlovac (video) - nekad: Vojna akademija i VZ ORAO Sarajevo

 

e) Kabinet vazduhoplovnih tehničara i aviomehaniča u Školi metalskih zanimanja u Sarajevu 


a) Odbranjeni završni radovi po Bolonjskom programu za sticanje zvanja diplomirani inžinjer i magistar mašinstva (MA):

2013
Šišman Elvedin: Izbor modela za izbor turbokompresora i definisanje sprege motor sus-turbokompresor, 04.10.2013.
Muslić Merfid: Modeliranje sistema za automatsko zaustavljanje vozila u slučaju iznenadne opasnosti, 27.09.2013
Prelčec Boris: Analiza gasodinamičkih procesa u usisnom kolektoru motora sus i njihov uticaj na punjenje motora zrakom, 27.09.2013.
Botić Mejrema: Savremeni pneumatici i njihov značaj u stabilnosti kretanja vozila, 12.07.2013.
Omerhodžić Armin: Optimizacija sistema prenosa snage kod vozila sa pogonom na svim točkovima, 12.07.2013.
Likić Ermin: Razvoj univerzalnog modela za proračun torzionih oscilacija motora sus neovisno o broje elemenata sistema, 12.07.2013.

2012
Agović Edin: Uloga sistema elastičnog oslanjanja i sistema upravljanja u dinamici kretanja vozila, 26.09.2012.
Vučić Željko: Mogućnosti povećanja sile potiska prema tlu kod vozila visokih performansi, 26.09.2012.
Cero Almir: Uticaj faza i vremena razvoda na volumetrijski stepen punjenja motora sus i efikasnost iskorištenja goriva, 20.07.2012.
Kurtagić Amir: Uporedna analiza različitih metoda proračuna torzione krutosti koljena radilice motora, 02.07.2012.

2011
Pecar Adnan: Uticaj krutosti i unutrašnjeg prigušenja elastičnog prigušivača i dinamičkog absorbera na torzione oscilacije radilice motora sus, 15.09.2011.
Kahrimanović Admir: Uticaj karakteristika hidrodinamičkih pretvarača na dinamičke karakteristike vozila, 15.09.2011.
Velić Melisa: Primjena inteligentnih transportnih sistema (ITS) kod savremenih motornih vozila, 21.06.2011.
Mulalić Semir: Torzione vibracije lakih vratila stepenastog promjenjivog poprečnog presjeka sa više diskova, 16.06.2011.

2010
Blažević Emir: Analiza termodinamičkih procesa u turbokompresoru, 24.09.2010.
Dedukić Sanid: Modeliranje sistema aktivne sigurnosti vozila, 01.09.2010.

 

b) Odbranjeni diplomski radovi za sticanje zvanja diplomirani inžinjer mašinstva:

2013
Leo Katz: Savremeni princip upravljanja transportom, 27.12.2013.

2012
Adis Gadžo: Procedure ispitivanja dinamičkih karakteristika vozila, 14.06.2012.

2011
Maraus Igor: Uloga i značaj elektronskog programa stabilnosti (ESP), 01.07.2011.
Nezir Nermin: Analiza uticajnih veličina u sistemu prenosa snage na dinamičke karakteristike motornog vozila, 01.07.2011.
Sarić Adi: Istraživanje dinamičkih karakteristika hibridnih vozila, 15.03.2011.
Babić Faris: Savremeni sistemi kočenja (Brake by Wire Systems), 18.02.2011.

2010
Olovčić Muhidin: Tehnologija procjene i utvrđivanja visine štete na vozilima, 22.07.2010.
Feriz Amir: Vrste sudara i analiza karakterističnih parametara tokom sudara, 07.07.2010.
Idrizbegović Senad: Analiza sistema izmjene radne materije motora sus sa varijabilnim vremenima razvoda, 07.07.2010.
Hamzabegović Mirza: Izbor modela procesa sagorijevanja kod dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem, 09.04.2010.

2009
Maslo Adnan: Istraživanje dinamičkih karakteristika gradskog autobusa sa automatskom transmisijom, 30.12.2009.
Šehović Jasmin: Istraživanje vertikalnih oscilacija motornog vozila pri kretanju u različitim eksploatacionim uslovima, 17.07.2009.

2008
Kepnik Goran: Modeliranje sistema za ubrizgavanje pumpa-cijev-brizgač koristeći metod karakteristika, 09.01.2008.
Sarić Mirza: Modeliranje sila i momenata u kontaktu između pneumatika i podloge, 09.01.2008.

2007
Čeki Nenad: Dinamika i stabilnost motocikla, 19.07.2007.
Hodžić Mirzet: Određivanje koeficijenta otpora oblika modela vozila pomoću mjernih traka, 19.07.2007.
Hadžiabdić Atif: Karakteristika oslobađanja toplote kod prehranjivanih dizel motora pri korištenju biodizel goriva, 24.05.2007.
Sadiković Mirza: Metode proračuna dinamičkih parametara pri polasku vozila, 15.05.2007.
Halilović Šefik: Karakteristike sagorijevanja u dizel motoru sa primjenom dizel i biodizel goriva na punom opterećenju, 02.02.2007.
Muminović Almir: Ispitivanje performansi dizel motora po 13-modnom ciklusu sa dizel i biodizel gorivom, 02.02.2007
Kremo Armin: Analiza procesa sagorijevanja kod dizel motora sa M postupkom, 17.01.2007.

2006
Vatreš Maela: Ispitivanje uobičajenih fizičkih i hemijskih osobina motornih ulja, 14.12.2006.
Hasanović Adnan: Eksperimentalno određivanje koeficijenta otpora oblika modela vozila, 20.09.2006.
Merdić Mirza: Idejni elaborat za stanicu tehničkog pregleda, 21.07.2006.
Halilović Nedim: Istraživanje karakteristika zupčaste uljne pumpe za motore sus, 20.07.2006.
Šahinpašić Omar: Analiza dinamičkih karakteristika sistema ubrizgavanja različitih goriva, 20.07.2006.
Gondžo Sanel: Projektovanje lake jednoosovinske prikolice, 19.07.2006.
Žutić Muvedet: Postupak mjerenja emisije zagađivača kod vozila sa oto i dizel motorom, 19.07.2006.
Janković Dejan: Istraživanje karakteristika ubrizgavanja goriva D2, biodizela i njihovih mješavina, 12.07.2006.
Imširpašić Haris: Uticaj konstruktivnih parametara razvodnog mehanizma motora sus na aksijalne oscilacije, 03.05.2006.

2005
Prelčec Davor: Simuliranje polaska vozila iz mjesta u različitim uslovima, 09.12.2005.
Blažević Almir: Analiza pobude torziono-oscilatornog sistema kod dizel motora, 05.10.2005.
Belančić Dušan: Klasifikacija i nazivi najvažnijih dijelova i sklopova motornih vozila sa rječnikom naziva na tri jezika, 13.07.2005.
Petrović Marin: Proračun uglova uvijanja uslijed torzionih oscilacija motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, 30.06.2005.
Čeho Enis: Analiza karakteristika planetarnih prenosnika, 08.06.2005.
Sinanović Adnan: Modeliranje procesa kočenja vozila opremljenog sa ABS, 01.06.2005.
Zijadić Nermin: Mjerenje koeficijenta trenja na aerodromskoj pisti, 29.04.2005.
Bajmak Etem: Idejno rješenje sa projektnom dokumentacijom stanice za tehnički pregled vozila, 29.04.2005.

2004
Kobiljar Samir: Analiza strujanja usisanog zraka u cilindar motora, 11.11.2004.
Džaka Besim: Analiza parametara razvodnog mehanizma, 17.03.2004.
Hadžialić Jasmin: Torzione oscilacije motora SUS - analiza pobude, 17.03.2004.

2003
Kremo Alen: Savremeni pneumatski sistemi kočenja na vozilima, 24.12.2003.
Demirović Bahrudin: Savremena rješenja kontrole trakcije motornih vozila, 10.09.2003.

2002
Mustafić Ibrahim: Udar mlaza tečnosti o čvrsti zid, 15.10.2002.
Prašović Suad: Specifični problemi projektiranja i konstruiranja kardanskog zglobnog prenosnika za motorna vozila, 17.04.2002.
Popovac Mirza: Primjena modela turbulencije sa eliptičkom relaksacijom na nestrukturni proračun separirajućih tokova, 07.02.2002.
Mujanović Selma: Savremene metode povećanja i valorizacije pasivne bezbjednosti osobnih vozila, 23.01.2002.
Ibrahimović Edin: PDM sistemi "ED 2000", 23.01.2002.

2001
Gondžo Avdija: Analiza sudarnih procesa sa proračunom konstrukcije za simulaciju čeonog sudara brzinom 60 km/h, 20.12.2001.
Trobradović Mirsad: Uporedna analiza karakterističnih postupaka direktnog ubrizgavanja goriva kod oto motora, 11.07.2001.
Haznadar Ramo: Klasifikacija autobusa sa osnovnim tehničkim zahtjevima prema domaćim standardima i upoređenje domaćih standarda sa ECE pravilnicima, 22.03.2001.
Marić Darko: Određivanje naprezanja sigurnosne armature pri sudaru ili prevrtanju motornog vozila metodom konačnih elemenata, 25.01.2001.

2000
Hadžibegović Midhat: Konstrukcija (redizajn) filtera za zrak za motor D 2556, 30.10.2000.
Hodžić Damir: Primjena pravilnika ECE br.13 u procesu homologacije vozila, 20.10.2000.
Avdić Faruk: Numeričko modeliranje toka oko vozila, 27.06.2000.
Rajs Aleksandar: Korištenje uređaja VZM 100 za mjerenje dinamičkih parametara vozila i karakteristike puta, 11.05.2000.

1999
Šabaredžović Amir: Procedure za rad na stolovima za ispitivanje pumpi za ubrizgavanje goriva, 02.12.1999.

1998
Aščić Amer: Internet, www u mašinskim konstrukcijama, 23.12.1998.
Dedović Samir: Elektronsko arhiviranje tehničke dokumentacije, 03.12.1998.
Hodžić Osman: Probni sto za ispitivanje sklopa osovina-ležajevi vodne pumpe motora SUS, 19.02.1998.
Midžić Mirza: Proračun vremenski i površinski osrednjenih temperatura zidova radnog prostora motora SUS, 19.01.1998.

1997
Kolić Mirsad: Analiza problematike ugradnje hidromehaničkog mjenjača D 8522 u gradski zglobni autobus Sanos 200, 22.12.1997.
Drljević Amir: Procedura pregleda motronih vozila koja prevoze opasne materije klase 2 i 3, 22.12.1997.
Knežević Zoran: Analiza uticaja brzine nastrujavanja vazduha na karakteristike mlaza dizel goriva, 05.09.1997.
Mlinar Josip: Sistem napajanja gorivom dizel motora, 08.07.1997.
Dizadrević Amel: Analiza karakteristika mlaza dizel motora, 30.04.1997.
Čandić Faiz: Konstrukcija bezudarnih brijegova, 28.01.1997.

1996
Čatak Senad: Oscilacije razvodnog mehanizma, 20.12.1996.
Kamenjaš Enis: Analiza ubrizgavanja goriva kod oto motora, 06.09.1996.


A) PROJEKTNI ZADACI I SEMINARSKI RADOVI

Prilikom izrade seminarskih i projektnih zadataka u okviru svakog pojedinačnog predmeta po Bolonjskom procesu tokom treće godine prvog ciklusa studija, te prve i druge godine drugog ciklusa studija studenti su dužni da se pridržavaju sljedećeg Uputstva za pisanje rada.

B) ZAVRŠNI RADOVI

I) Postupak definiranja teme završnog rada (za mentore):

 1. Na zahtjev prodekana za nastavu odsjeci (katedre) dostavljaju listu ponuđenih tema sa imenima mentora nakon završetka prvog semestra, a najkasnije do početka trećeg semestra drugog ciklusa studija.
 2. Izuzetno, student može samostalno predložiti temu završnog rada nastavniku koji će biti mentor na radu. U tom slučaju, nastavnik, nakon konsultacija sa studentom, pokreće prethodno opisanu proceduru definiranja teme završnog rada (pri tome voditi računa da cjelokupna procedura zadavanja, izbora teme i Komisije za ocjenu i odbranu rada mora biti završena prije početka četvrtog semestra II ciklusa studija).
 3. Teme završnih radova, nakon saglasnosti NNVa biće oglašene na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

II) Postupak izbora teme završnog rada (za studente i nastavnike):

 1. Student/ica bira temu završnog rada sa liste ponuđenih tema, oglašenih na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, u periodu nakon završetka prvog semestra, pa najkasnije do završetka nastave na trećem semestru studija. Student/ica, uz suglasnost mentora, popunjava prijavu teme (Formular 1 - Formular_1.docx), te je, potpisanu osobno i od strane mentora, dostavlja studentskoj službi u 2 primjerka. Studentska služba ovjerava prijem prijave, nakon čega se jedan primjerak putem protokola upućuje šefu/šefici katedre koja provodi dalju proceduru, a drugi primjerak se odlaže u dosije studenta/ice. Izuzetno, student može samostalno predložiti temu završnog rada nastavniku koji će biti mentor na radu. U tom slučaju, nastavnik, nakon konsultacija sa studentom, putem katedre pokreće proceduru definiranja teme završnog rada (Pri tome voditi računa da cjelokupna procedura zadavanja, izbora teme i Komisije za ocjenu i odbranu rada mora biti završena prije početka četvrtog semestra II ciklusa studija).
 2. Matična katedra, nakon konsultacije sa mentorom, predlaže Komisiju za ocjenu i odbranu zavrsnog rada kandidata. Katedra dostavlja sekretarijatu Fakulteta prijedlog Komisije putem Formulara 2 (Formular_2.docx). Sekretarijat Fakulteta je dužan obezbijediti ovjeru Formulara 2 od strane prodekana za nastavu.
 3. NNV razmatra i odobrava kandidatima rad po predloženoj temi, te usvaja Komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada. Odluka NNVa se putem studentske službe dostavlja studentu i u dosije studenta, a putem sekretarijata članovima komisije, čime je označen početak izrade završnog rada1. Ova procedura mora biti završena prije početka posljednjeg – četvrtog semestra II ciklusa studija.
 4. Po prijemu odluke NNVa o usvajanju teme i kandidata, mentor potpisuje formular zadatka i dostavlja ga studentskoj službi (Zadatak_ZR.docx).
 5. Student ima pravo jedanput promijeniti temu završnog rada i to najkasnije 30 dana od dana odobravanja prve teme (Student pri tome mora voditi računa da nova procedura također mora biti završena do početka četvrtog semestra II ciklusa studija).

III) Postupak ocjene i odbrane završnog rada (za studente i nastavnike):

 • Postupak ocjene rada

  1. Student može predati završni rad tek nakon što položi sve ispite i ispuni sve druge obaveze predviđene studijskim programom.
  2. Izradu završnog rada student okončava po mentorovom odobrenju. Mentor izdaje saglasnost kojom potvrđuje da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme. (Formular saglasnosti je Saglasnost_mentora.docx).
  3. Student podnosi zahtjev studentskoj službi za izdavanje izvještaja iz službene evidencije o položenim ispitima i ECTS bodovima.
  4. Po primljenoj saglasnosti mentora i izvještaja studentske službe student podnosi zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada studentskoj službi Fakulteta koji sadrži:
   • prijavu (Zahtjev_za_ocjenu_i_odbranu_zavrsnog_rada.docx),
   • pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme,
   • tri (nekoričena) primjerka rada,
   • izvještaj iz službene evidencije o položenim ispitima i ECTS bodovima,
   • ovjerene uplatnice za prijavu i odbranu završnog rada.
  5. Studentska služba preuzima neukoričene radove i dostavlja ih članovima komisije putem kurirske službe ili sekretarijata Fakulteta (uz uvjet kompletnosti navedenog zahtjeva), a ostalu dokumentaciju daje na uvid na zahtjev bilo kog člana komisije.
  6. Nakon pregleda rada, što može trajati maksimalno 5 radnih dana, komisija može vratiti studentu na doradu i dopunu rad uz određivanje roka za korekcije u trajanju max. 10 radnih dana.
  7. Komisija je dužna da sačini Izvještaj o završnom radu koji daje kratki prikaz rada, postavljeni cilj, primijenjene metode, dobijene rezultata i zaključke o realizovanim istraživanjima i u roku od 20 dana od dana prijema zahtjeva za ocjenu i odbranu rada da ga proslijedi Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta. Prijedlog Izvještaja piše mentor, uz sugestije predsjednika i člana, a konačni Izvještaj potpisuju svi članovi komisije. (Forma Izvještaja data je Izvjestaj_o_zavrsnom_radu.doc). Dva primjerka Izvještaja mentor dostavlja Sekretarijatu Fakulteta putem protokola.
  8. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju izvještaja komisije završnog rada najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja i istu prosljeđuje studentskoj službi.
  9. Mentor rada dogovara datum odbrane završnog rada sa kandidatom i članovima Komisije koji se može zakazati po isteku min. 7 dana od dana kada je NNV Fakulteta donijelo odluku o usvajanju Izvještaja o prihvatanju rada, te o odabranom datumu i vremenu izvještava studentsku službu.
  10. Studentska služba dostavlja studentu/ci Obavijest o usvajanju Izvještaja i datumu i vremenu odbrane završnog rada, te isti objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta i dostavlja administratoru web stranica fakulteta da je objavi na ovim stranicama.
  11. Ukoliko Komisija ili Nastavno-naučno vijeće odbiju završni rad, student može napraviti ispravke rada shodno primjedbama ili podnijeti novu prijavu teme završnog rada u roku od 30 dana od dana prijema odluke o odbijanju.
 • Postupak odbrane završnog rada

  1. Nakon usvajanja Izvještaja komisije od strane NNVa Fakulteta, student predaje završni rad, ukoričen u tvrde korice i urađen prema Uputstvu za izradu završnog rada (Template_zavrsnog_rada.doc) u pet primjeraka, i elektronsku verziju rada na odgovarajućem elektronskom nosiocu informacija Biblioteci Fakulteta. Pri tome student dobija potvrdu o datumu prijema predanog završnog rada.
  2. Biblioteka Fakulteta dostavlja po jedan primjerak rada članovima komisije putem kurirske službe ili sekretarijata Fakulteta, a dva ostavlja u Biblioteci Fakulteta. Elektronsku verziju rada dostavlja mentoru i također je proslijeđuje Nacionalnoj biblioteci Univerziteta u Sarajevu.
  3. Tokom odbrane predsjednik komisije vodi zapisnik (Formular zapisnika kod uspješne odbrane završnog rada je dokument Zapisnik_ZR.docx). Po obavljenoj odbrani završnog rada mentor dostavlja zapisnik studentskoj službi Fakulteta.


Studentski projekti

2015 Električni bicikl


2014 Električni karting


Električni karting je projekt Katedre za motore i vozila Mašinskog fakulteta u Sarajevu koji je realizovan od strane studenata Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (Mirza Smailbegović, Tarik Hubana, Emir Alihodžić, Sidik Hodžić, Dženan Klepo, Ajdin Mulaosmanović i Nedim Turković) pod vodstvom nastavnika V. Prof. dr Boran Pikula i R. Prof. dr Šemsudin Mašić. Više informacija i video zapisa na linkovima.

2012 Dizajn električnog vozila - Prezentacija u okviru Sarajevo Green Design festivala - septembar, 2012


2010 Ispitivanje opstrujavanja vazduha oko modela vozila - Technoeduca 2010


(video)

 

2008 Ispitivanje opstrujavanja vazduha oko modela krila - Mašinijada 2008. godine

 

2007 Izrada mini aero tunela za ispitivanje modela vozila - Mašinijada 2007. godine