Svoj rad je započela 1969. godine i od tada se posebna pažnja posvećuje ispitivanju emisija izduvnih gasova od procesa sagorijevanja. Sve do početka 1992. godine, vršena su istraživanja koja su bila sastavni dio istraživačkih projekata u kojima je sudjelovao Odsjek za motore i vozila. U laboratoriji se nalazi oprema za analizu gasova NOX, CO, CO2, CXHY i dim, laboratorijskog tipa, a svaki uređaj posjeduje nekoliko mjernih područja. Laboratorija se danas koristi za edukativne svrhe, ali bi uz određena manja ulaganja u opravku i dokompletiranje postojeće opreme mogla nastaviti sa istraživačkim aktivnostima koji su sve interesantniji u sve češćim zahtjevima za očuvanje čovjekove okoline.

Pored ove opreme u laboratoriji se nalazi i oprema "industrijskog tipa" za kontrolu emisija zagađivača od vozila sa oto i dizel motorom.

Lights

Laboratorijska oprema za kontrolu emisija zagađivača NOX, CO, CO2, CXHY i dim

Lights

Uređaj za mjerenje zagađujučih komponenti na vozilima

 

Pored ispitivanja emisija izduvnih gasova u laboratoriji se nalazi sva oprema neophodna za ispitivanje konvencionalnih sistema za ubrizgavanje goriva, kako za snimanje dobave goriva po pojedinim cilindrima tako i za snimanje karakterističnih veličina procesa ubrizgavanja (pritisaka, hoda igle, karakteristike ubrizgavanja).

Sistemi za dobavu goriva kod dizel motora su od samog početka rada laboratorije, početkom 70-tih godina prošlog stoljeća, bili od posebnog interesovanja Odsjeka. Zbog nedostatka mjernih instrumenata za ovu namjenu, poslijeratna istraživanja u ovoj oblasti su potpomognuta matematskim modeliranjem procesa u sistemima za ubrizgavanje goriva, kako kod konvencionalnih sistema tako i kod savremenih sistema pumpa-brizgač i sistema sa Common rail-om.

Laboratorija raspolaže većim brojem vlastito razvijenih software za:

  • simuliranje procesa u sistemu ubrizgavanja, procesa raspršivanja goriva, kao i za analizu različitih fenomena koji prate spomenute procese (isparavanje goriva, dvofazni tokovi, itd.)
  • Simuliranje procesa u motoru SUS (procesi u cilindru, izmjena radne materije, procesi nadpunjenja, prenosa toplote, karakteristike oslobađanja toplote, itd.)
  • simuliranje i proračun parametara torzionih, aksijalnih i savojnih oscilacija.