Nastava na Odsjeku za motore i vozila se održava na trećoj godini studija prvog ciklusa, te na prvoj i drugoj godini studija drugog ciklusa po Bolonjskom procesu. U tu svrhu su obezbjeđene dvije učionice, namjenski opremljene za tu svrhu. Učionice 002 u novoj zgradi i 305 u staroj zgradi Mašinskog fakulteta su opremljene sa računarom, projektorom i projekcijskim platnom za multimedijalno izvođenje nastave, dok je učionica 305 dodatno opremljena sa računarima i računarskom opremom koja omogućava studentima aktivno praćenje nastave i izrade projektnih zadataka, modelima dijelova motora i vozila i malom bibliotekom literature i časopisa koji prate izučavanu naučnu oblast na ovom Odsjeku. 

 

Poseban segment naučno-istraživačkog procesa predstavlja modeliranje procesa u motorima SUS i motornim vozilima. Pored vlastitih programa najviše se koriste komercijalni programi AVL Graz, Boost, Fire, Excite, Cruise, Hydsim. Na ovaj način studenti stiču znanja koja mogu primijeniti tokom izrade diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, ali u budućem radu u privredi.

 AVL BOOST  AVL CRUISE  AVL EXCITE AVL FIRE

Pored teorijskog dijela nastave koja se odvija u pomenutim učionicama uz korištenje različitih računarskih tehnika, značaj segment obrazovanja studenata predstavlja edukacija u laboratorijama koje egzistiraju i rade u okviru Odsjeka za motore i vozila. Više o laboratorijama možete pročitati ovdje.