Laboratorija raspolaže sa različitim uređajima za određivanje dinamičkih karakteristika vozila koji se koristi za provođenje određenih ispitivanja u putnim uslovima. Osnovni uređaji su DriftBox firme Racelogic, zasnovan na 10 Hz GPS modulu i akcelometrima za određivanje podužnog i bočnog ubrzanja, te VBOX firme Racelogic, zasnovan na 20 Hz GPS modulu. Korištenjem ovog uređaja moguće je dobiti veliki broj karakterističnih parametara prilikom ispitivanje dinamike kretanja vozila. Da bi se dobiveni rezultati mogli istovremeno porediti sa parametrima motora vrši se povezivanje na CAN bus vozila, putem uređaja DashDaq II gdje je moguće izvršiti snimanje rezultata s velikom frekvencom do skoro 200 Hz. Od posebnog značaja je snimanje karakterisitka vozila u procesu kočenja, od ostvarene sile na pedali kočnice do osvarenih vrijednosti usporenja, što se može kvalitetno uraditi sa uređajem MAHA VZM 100. Svi dobiveni rezultati se naknadno obrađuju u različitim software-skim paketima, a karakteristični primjeri se mogu vidjeti u provedenim testovima vozila.

Oprema za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila u putnim uslovima

Maha VZM 100

Oprema za ispitivanje dinamičkih karakteristika vozila u procesu kočenja (MAHA VZM 100)