a) Fakulteta za strojništvo Maribor i AVL Graz


2014 - Maribor


2014 - AVL Graz 


2014 - AVL Graz


2008 


2008 


2007


2006

2006

2006

2005

2004

2004

 

b) Sajam automobila u Beogradu (2013)

 

c) Scania BH (video)


2009

2009

2009


2008


2008


2008


2008

2008

2008

 

d) OS BiH Vazduhoplovna jedinica Rajlovac (video) - nekad: Vojna akademija i VZ ORAO Sarajevo

 

e) Kabinet vazduhoplovnih tehničara i aviomehaniča u Školi metalskih zanimanja u Sarajevu