a) Odbranjeni završni radovi po Bolonjskom programu za sticanje zvanja diplomirani inžinjer i magistar mašinstva (MA):

2017

Fajić Anes: Modeli srednje vrijednosti (MVM) za simulaciju i upravljanje radom motora sus, 09.02.2017.

Špago Elma: Uticaj brzinskog režima i režima opterećenja motora na stepen neravnomjernosti obrtanja, 09.02.2017.

Bečar Anes: Homologaciono ispitivanje zaštitnika od podlijetanja sa stražnje strane vozila, 09.02.2017.

Ibrahimović Alen: Analiza dinamike leta savremenih bezpilotnih letilica-Drone , 28.02.2017.

Sinan Aldin: Automatizirano parkiranje motornih vozila, 03.07.2017.

Alihodžić Elma: Uticaj dimenzija bregastog vratila na ubrzanje ventila kod bezudarnih brijegova , 07.07.2017.

Mahmutović Džemil, Analiza procesa sinhronizacije brzina prilikom promjene stepena prijenosa kod savremenih manuelnih mjenjača , 13.07.2017.

Smailbegović Mirza: Električni karting - od ideje do realizacije , 27.09.2017.

Tutušić Adisa: Definisanje fizikalnog i matematskog modela sistema prenosa snage motornih vozila, 27.09.2017.

Škulj Emin: Mogućnosti primjene dvomasenog zamajca kao prigušivača torzionih oscilacija kod motora sus , 06.10.2017.

Ćosić Asim: Projektovanje rešetkaste konstrukcije vozila , 30.10.2017.

Ajkunić Edina: Uslovi loma stabla klipnjače motora s unutrašnjim sagorijevanjem uslijed oštećenja , 06.11.2017.

Durić Dado: Upravljanje transportom i logističkim sistemima putem suvremenih informacionih sistema , 21.11.2017.

Šero Ervin: Virtualni mjerni instrument za mjerenje temperature na probnom stolu za ispitivanje turbokompresorskih agregata , 07.12.2017.

Kanjić Elma: Razvoj fizikalnog i matematskog modela za simulaciju procesa u motoru sus koristeći programski paket AVL-BOOST , 07.12.2017.

 

2016

Zeljković Haris: Analiza podmazivanja spoja osovinice klipa, klipa i male pesnice klipnjače motora sus , 16.02.2016.

 

Herco Zlatan: Uporedna analiza standarda za kontrolu emisije štetnih materija u izduvnim gasovima na području EU i ostalih regiona , 09.03.2016.

Ćato Ramo: Analitičko i numeričko određivanje naprezanja i deformacije kod klipa , 27.05.2016.

Jelkić Zijah: Uspostavljanje naprednog Brush modela za potrebe simuliranja dinamike kretanja vozila , 23.06.2016.

Grubešić Kristina: Ispitivanje elektronski upravljanih pneumatskih sistema kočenja kod priključnih vozila , 08.07.2016.

Bibić Anes: Uporedna analiza različitih konstrukcija bezudarnog brijega kod razvodnih mehanizama , 03.10.2016.

Špago Selma: Definisanje optimalnog zakona regulacije rada ABS u sistemu kočenja , 03.10.2016.

Garača Ermin: Istraživanje karakteristika elastičnog ovjesa prednjeg točka , 04.10.2016.

Mehić Selma: Proračun složenih cjevovodnih sistema metodom Hardy-Cross , 04.10.2016.

­­­

2015

Tatar Dino: Izbor modela za proračun pobudnog dijela momenta od masa krivajnog mehanizma , 16.02.2015.

Džanić Ibro: Definisanje kinematskih i dinamičkih veličina specifičnih izvedbi krivajnih mehanizama , 16.02.2015.

Ždrale Milan: Inercijalna (naletna) kočnica kod priključnih vozila , 05.05.2015.

Piljević Arijana: Napredni modeli za simuliranje raspoloživog prijanjanja u kontaktu između pneumatika i podloge , 14.05.2015.

Hasić Ferid: Korištenje višezonskih modela pri simulaciji ciklusa motora sus , 02.07.2015.

Bevrnja Alija: Numeričko modeliranje aerozagađenja u urbanim kotlinama pri temperaturnoj inverziji: Efekat neuniformnosti temperature tla (Horizontalna konvekcija) , 17.09.2015.

Piknjač Amar: Analiza napona i deformacija na klipnjači motora sus, 01.10.2015.

Žutić Armin: Izbor modela za proračun perioda zakašnjenja zapaljenja (pritajenog sagorijevanja) i njihov uticaj na proračun parametara motora, 07.10.2015.

Jahić Jasmin: Tehnički aspekti homologacije vozila koja se uvoze u BiH sa sjeverno američkog tržišta , 07.10.2015.

Gondžo Edin: Definisanje opterećenja letećeg i ležećih kliznih ležajeva koljenastog vratila i uticaja masa protutegova na karakter opterećenja , 07.10.2015.

Damjanović Amil: Istraživanje dinamike vučnog voza , 08.10.2015.

Bejdić Irma: Istraživanje aerodinamike završnog dijela vozila , 08.10.2015.

Gutić Alen: Savremena električna i hibridna vozila, 08.10.2015.

Zornić Juso: Teoretska analiza uticajnih parametara na trenje u krivajnom mehanizmu motora sus , 08.10.2015.

 

2014

Vujović Mihajlo: Izbor realnog modela za proračun toplotnih gubitaka u cilindru motora sus , 13.02.2014.

Krilić Vedran: Uticaj modela karakteristike oslobađanja toplote na parametre motora  sus , 13.02.2014.

Bevrnja Faruk: Dinamička analiza, modeliranje i upravljanje LEGO modularnim mobilnim platformama , 29.10.2014.

Crepulja Manuela: Analiza strujanja fluida kroz turbokompresor , 30.10.2014.

2013
Šišman Elvedin: Izbor modela za izbor turbokompresora i definisanje sprege motor sus-turbokompresor, 04.10.2013.
Muslić Merfid: Modeliranje sistema za automatsko zaustavljanje vozila u slučaju iznenadne opasnosti, 27.09.2013
Prelčec Boris: Analiza gasodinamičkih procesa u usisnom kolektoru motora sus i njihov uticaj na punjenje motora zrakom, 27.09.2013.
Botić Mejrema: Savremeni pneumatici i njihov značaj u stabilnosti kretanja vozila, 12.07.2013.
Omerhodžić Armin: Optimizacija sistema prenosa snage kod vozila sa pogonom na svim točkovima, 12.07.2013.
Likić Ermin: Razvoj univerzalnog modela za proračun torzionih oscilacija motora sus neovisno o broje elemenata sistema, 12.07.2013.

2012
Agović Edin: Uloga sistema elastičnog oslanjanja i sistema upravljanja u dinamici kretanja vozila, 26.09.2012.
Vučić Željko: Mogućnosti povećanja sile potiska prema tlu kod vozila visokih performansi, 26.09.2012.
Cero Almir: Uticaj faza i vremena razvoda na volumetrijski stepen punjenja motora sus i efikasnost iskorištenja goriva, 20.07.2012.
Kurtagić Amir: Uporedna analiza različitih metoda proračuna torzione krutosti koljena radilice motora, 02.07.2012.

2011
Pecar Adnan: Uticaj krutosti i unutrašnjeg prigušenja elastičnog prigušivača i dinamičkog absorbera na torzione oscilacije radilice motora sus, 15.09.2011.
Kahrimanović Admir: Uticaj karakteristika hidrodinamičkih pretvarača na dinamičke karakteristike vozila, 15.09.2011.
Velić Melisa: Primjena inteligentnih transportnih sistema (ITS) kod savremenih motornih vozila, 21.06.2011.
Mulalić Semir: Torzione vibracije lakih vratila stepenastog promjenjivog poprečnog presjeka sa više diskova, 16.06.2011.

2010 
Blažević Emir: Analiza termodinamičkih procesa u turbokompresoru, 24.09.2010.
Dedukić Sanid: Modeliranje sistema aktivne sigurnosti vozila, 01.09.2010. 

 

b) Odbranjeni diplomski radovi za sticanje zvanja diplomirani inžinjer mašinstva:

2016

Ajdinović Vahidin: Izrada dokumentacije za proizvodnju, montažu i upravljanje snježnim plugom na vozilima, 16.02.2016.

Kapetan Jasmin: Izbor zamajca kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, 28.04.2016.

2013
Leo Katz: Savremeni princip upravljanja transportom, 27.12.2013.

2012
Adis Gadžo: Procedure ispitivanja dinamičkih karakteristika vozila, 14.06.2012.

2011
Maraus Igor: Uloga i značaj elektronskog programa stabilnosti (ESP), 01.07.2011.
Nezir Nermin: Analiza uticajnih veličina u sistemu prenosa snage na dinamičke karakteristike motornog vozila, 01.07.2011.
Sarić Adi: Istraživanje dinamičkih karakteristika hibridnih vozila, 15.03.2011.
Babić Faris: Savremeni sistemi kočenja (Brake by Wire Systems), 18.02.2011.

2010
Olovčić Muhidin: Tehnologija procjene i utvrđivanja visine štete na vozilima, 22.07.2010.
Feriz Amir: Vrste sudara i analiza karakterističnih parametara tokom sudara, 07.07.2010.
Idrizbegović Senad: Analiza sistema izmjene radne materije motora sus sa varijabilnim vremenima razvoda, 07.07.2010.
Hamzabegović Mirza: Izbor modela procesa sagorijevanja kod dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem, 09.04.2010.

2009 
Maslo Adnan: Istraživanje dinamičkih karakteristika gradskog autobusa sa automatskom transmisijom, 30.12.2009.
Šehović Jasmin: Istraživanje vertikalnih oscilacija motornog vozila pri kretanju u različitim eksploatacionim uslovima, 17.07.2009.

2008
Kepnik Goran: Modeliranje sistema za ubrizgavanje pumpa-cijev-brizgač koristeći metod karakteristika, 09.01.2008.
Sarić Mirza: Modeliranje sila i momenata u kontaktu između pneumatika i podloge, 09.01.2008.

2007
Čeki Nenad: Dinamika i stabilnost motocikla, 19.07.2007.
Hodžić Mirzet: Određivanje koeficijenta otpora oblika modela vozila pomoću mjernih traka, 19.07.2007.
Hadžiabdić Atif: Karakteristika oslobađanja toplote kod prehranjivanih dizel motora pri korištenju biodizel goriva, 24.05.2007.
Sadiković Mirza: Metode proračuna dinamičkih parametara pri polasku vozila, 15.05.2007.
Halilović Šefik: Karakteristike sagorijevanja u dizel motoru sa primjenom dizel i biodizel goriva na punom opterećenju, 02.02.2007.
Muminović Almir: Ispitivanje performansi dizel motora po 13-modnom ciklusu sa dizel i biodizel gorivom, 02.02.2007.
Kremo Armin: Analiza procesa sagorijevanja kod dizel motora sa M postupkom, 17.01.2007.

2006
Vatreš Maela: Ispitivanje uobičajenih fizičkih i hemijskih osobina motornih ulja, 14.12.2006.
Hasanović Adnan: Eksperimentalno određivanje koeficijenta otpora oblika modela vozila, 20.09.2006.
Merdić Mirza: Idejni elaborat za stanicu tehničkog pregleda, 21.07.2006.
Halilović Nedim: Istraživanje karakteristika zupčaste uljne pumpe za motore sus, 20.07.2006.
Šahinpašić Omar: Analiza dinamičkih karakteristika sistema ubrizgavanja različitih goriva, 20.07.2006.
Gondžo Sanel: Projektovanje lake jednoosovinske prikolice, 19.07.2006.
Žutić Muvedet: Postupak mjerenja emisije zagađivača kod vozila sa oto i dizel motorom, 19.07.2006.
Janković Dejan: Istraživanje karakteristika ubrizgavanja goriva D2, biodizela i njihovih mješavina, 12.07.2006.
Imširpašić Haris: Uticaj konstruktivnih parametara razvodnog mehanizma motora sus na aksijalne oscilacije, 03.05.2006.

2005
Prelčec Davor: Simuliranje polaska vozila iz mjesta u različitim uslovima, 09.12.2005.
Blažević Almir: Analiza pobude torziono-oscilatornog sistema kod dizel motora, 05.10.2005.
Belančić Dušan: Klasifikacija i nazivi najvažnijih dijelova i sklopova motornih vozila sa rječnikom naziva na tri jezika, 13.07.2005.
Petrović Marin: Proračun uglova uvijanja uslijed torzionih oscilacija motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, 30.06.2005.
Čeho Enis: Analiza karakteristika planetarnih prenosnika, 08.06.2005.
Sinanović Adnan: Modeliranje procesa kočenja vozila opremljenog sa ABS, 01.06.2005.
Zijadić Nermin: Mjerenje koeficijenta trenja na aerodromskoj pisti, 29.04.2005.
Bajmak Etem: Idejno rješenje sa projektnom dokumentacijom stanice za tehnički pregled vozila, 29.04.2005.

2004
Kobiljar Samir: Analiza strujanja usisanog zraka u cilindar motora, 11.11.2004.
Džaka Besim: Analiza parametara razvodnog mehanizma, 17.03.2004.
Hadžialić Jasmin: Torzione oscilacije motora SUS - analiza pobude, 17.03.2004.

2003
Kremo Alen: Savremeni pneumatski sistemi kočenja na vozilima, 24.12.2003.
Demirović Bahrudin: Savremena rješenja kontrole trakcije motornih vozila, 10.09.2003.

2002
Mustafić Ibrahim: Udar mlaza tečnosti o čvrsti zid, 15.10.2002.
Prašović Suad: Specifični problemi projektiranja i konstruiranja kardanskog zglobnog prenosnika za motorna vozila, 17.04.2002.
Popovac Mirza: Primjena modela turbulencije sa eliptičkom relaksacijom na nestrukturni proračun separirajućih tokova, 07.02.2002.
Mujanović Selma: Savremene metode povećanja i valorizacije pasivne bezbjednosti osobnih vozila, 23.01.2002.
Ibrahimović Edin: PDM sistemi "ED 2000", 23.01.2002.

2001
Gondžo Avdija: Analiza sudarnih procesa sa proračunom konstrukcije za simulaciju čeonog sudara brzinom 60 km/h, 20.12.2001.
Trobradović Mirsad: Uporedna analiza karakterističnih postupaka direktnog ubrizgavanja goriva kod oto motora, 11.07.2001.
Haznadar Ramo: Klasifikacija autobusa sa osnovnim tehničkim zahtjevima prema domaćim standardima i upoređenje domaćih standarda sa ECE pravilnicima, 22.03.2001.
Marić Darko: Određivanje naprezanja sigurnosne armature pri sudaru ili prevrtanju motornog vozila metodom konačnih elemenata, 25.01.2001.

2000
Hadžibegović Midhat: Konstrukcija (redizajn) filtera za zrak za motor D 2556, 30.10.2000.
Hodžić Damir: Primjena pravilnika ECE br.13 u procesu homologacije vozila, 20.10.2000.
Avdić Faruk: Numeričko modeliranje toka oko vozila, 27.06.2000.
Rajs Aleksandar: Korištenje uređaja VZM 100 za mjerenje dinamičkih parametara vozila i karakteristike puta, 11.05.2000.

1999
Šabaredžović Amir: Procedure za rad na stolovima za ispitivanje pumpi za ubrizgavanje goriva, 02.12.1999.

1998
Aščić Amer: Internet, www u mašinskim konstrukcijama, 23.12.1998.
Dedović Samir: Elektronsko arhiviranje tehničke dokumentacije, 03.12.1998.
Hodžić Osman: Probni sto za ispitivanje sklopa osovina-ležajevi vodne pumpe motora SUS, 19.02.1998.
Midžić Mirza: Proračun vremenski i površinski osrednjenih temperatura zidova radnog prostora motora SUS, 19.01.1998.

1997
Kolić Mirsad: Analiza problematike ugradnje hidromehaničkog mjenjača D 8522 u gradski zglobni autobus Sanos 200, 22.12.1997.
Drljević Amir: Procedura pregleda motronih vozila koja prevoze opasne materije klase 2 i 3, 22.12.1997.
Knežević Zoran: Analiza uticaja brzine nastrujavanja vazduha na karakteristike mlaza dizel goriva, 05.09.1997.
Mlinar Josip: Sistem napajanja gorivom dizel motora, 08.07.1997.
Dizadrević Amel: Analiza karakteristika mlaza dizel motora, 30.04.1997.
Čandić Faiz: Konstrukcija bezudarnih brijegova, 28.01.1997.

1996
Čatak Senad: Oscilacije razvodnog mehanizma, 20.12.1996.
Kamenjaš Enis: Analiza ubrizgavanja goriva kod oto motora, 06.09.1996.