Studentski projekti

2015 Električni bicikl


2014 Električni karting


Električni karting je projekt Katedre za motore i vozila Mašinskog fakulteta u Sarajevu koji je realizovan od strane studenata Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (Mirza Smailbegović, Tarik Hubana, Emir Alihodžić, Sidik Hodžić, Dženan Klepo, Ajdin Mulaosmanović i Nedim Turković) pod vodstvom nastavnika V. Prof. dr Boran Pikula i R. Prof. dr Šemsudin Mašić. Više informacija i video zapisa na linkovima.

2012 Dizajn električnog vozila - Prezentacija u okviru Sarajevo Green Design festivala - septembar, 2012


2010 Ispitivanje opstrujavanja vazduha oko modela vozila - Technoeduca 2010


(video)

 

2008 Ispitivanje opstrujavanja vazduha oko modela krila - Mašinijada 2008. godine

 

2007 Izrada mini aero tunela za ispitivanje modela vozila - Mašinijada 2007. godine