Laboratorija za turbokompresore nastala je 2008. godine zajedničkim ulaganjima Odsjeka za motore i vozila i najpoznatijeg proizvođača automobilske industriju u BiH, firme CIMOS TMD AI Gradačac. Laboratorija je namijenjena prvenstveno za ispitivanje turbo kompresora (TK) koji se primjenjuju kod motora sus predviđenih za putnička i teretna drumska vozila, odnosno koji koriste motore sus maksimalne snage do 500 kW. 
Laboratorija je tako koncipirana da pruža mogućnost simuliranja uslova rada TK, koji približno odgovaraju uslovima rada na motoru sus. Na ulaz u turbinu (T) dovode se izduvni gasovi iz komore za sagorijevanje, koja zamjenjuje motor sus, a kompresor (K) odvodi sabijeni zrak u komoru sagorijevanja umjesto u motor sus. Pored ispitivanja TK u toplom stanju, korištenjem komore za sagorijevanje, moguće je vršiti ispitivanja na nepropusnost i izdržljivost TK u hladnom stanju, odnosno korištenjem sabijenog zraka dobivenog iz kompresorskog postrojenja snage 110 kW. Uz odgovarajuće pristroje moguće je ispitivati i druge elemente koje čine izduvni sistem motora sus, sa aspekta termičkih i mehaničkih opterećenja, odnosno vršiti testove izdržljivosti.


( Video

Turbokompresor u fazi ispitivanja

Pogled na ispitno mjesto