Za oblast Motorna vozila osnovna literatura je:

 • P. Knor: "Dinamika motornih vozila" - skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • P. Knor: "Projektiranje i konstrukcija motornih vozila" - skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Dacić, M. Trobradović, B. Pikula: Osnove dinamike vozila – zbirka zadataka, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • I. Filipović: "Cestovna vozila", Mašinski fakultet Sarajevo
 • J. Todorović: "Ispitivanje motornih vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • Č. Duboka: "Tehnologije održavanja vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • D. Mikulić: "Građevinski strojevi – Konstrukcija, proračun i uporaba", Zagreb

dok je pomoćna literatura za oblast Motorna vozila:

 • T. Gillespie: "Fundamentals of Vehicle Dynamics", SAE
 • W. F. Milliken, D. L. Milliken: "Race Car Vehicle Dynamics", SAE
 • H. H. Braess, U. Seiffert: "Vieweg Handbuch Kraftfahrzeug-technik", Vieweg
 • D. Simić: "Motorna vozila", Naučna knjiga, Beograd
 • D. Simić: "Dinamika motornih vozila", Naučna knjiga, Beograd
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila I – Sistemi prenosa snage i transformacije obrtnog momenta savremenih motornih vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila II – Sistemi kočnica motornog vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila III – Sistemi elastičnog oslanjanja motornog vozila", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag: "Konstrukcija motornih vozila IV – Sistemi upravljanja motornim vozilom", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • N. Janičijević, D. Janković, J. Todorović: "Konstrukcija motornih vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
 • J. Todorović, D. Zelenović: "Efektivnost sistema u mašinstvu", Naučna knjiga, Beograd
 • J. Todorović: "Kočenje motornih vozila", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • R. Dučić: "Dinamika antiblokirajućih kočionih sistema", Saobraćajni fakultet Sarajevo, Sarajevo
 • S. Milidrag, B. Nikolić: "Motorna vozila – Teorije pouzdanosti u funkciji održavanja motornih vozila", Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica
 • A. Černej: "Motorna vozila", Tehniška fakulteta Maribor, Maribor